Varianty pohřbů

Pohřeb do země
Tento způsob používali lidé od dávnověku.
Pokud se rozhodnete, že zesnulého budete chtít pohřbít uložením do hrobu nebo hrobky naši pracovníci Vám pomohou tento typ pohřbu na všech hřbitovech zajistit. Všechny naše služby spojené s uložením zesnulého do země můžou být po domluvě s objednavatelem kompletní. ( tzn. včetně výkopu hrobů, zajištění profesionálního řečníka či kněze k promluvě přímo na hřbitově, přepravy smutečních hostí, zajištění živé hudby...)

Kremace - zpopelnění s obřadem
V tomto případě se jedná o provedení smutečního aktu v obřadní síni nebo vámi vybraném kostele všech církvích a následný převoz zesnulého ke zpopelnění do krematoria.

Zpopelnění bez obřadu
Jedná se pouze o zpopelnění bez provedení smutečního obřadu.
Po domluvě s objednavatelem může být proveden rozptyl, vsyp, uložení do společného hrobu nebo vyzvednutí urny v kanceláři.

Postup při úmrtí 

Úmrtí v bytě

  • nejprve zavolat pohotovost (lékaře) tel. č. 155, ten po ohledání těla vystaví tzv. ,,List o prohlídce zemřelého“, poté si zavoláte Vámi vybranou pohřební službu a objednáte převoz zesnulého
  • další služby budou provedeny na základě objednávky s pohřební službou


Úmrtí v nemocnici

  • ohledací list vystaví lékař v nemocnici
  • navštivte Vámi vybranou  pohřební  službu a sjednejte způsob rozloučení


Úmrtí s účastí policie

  • nečekejte s vyřizováním pohřbu na vyjádření policie, ale obraťte se na Vámi vybranou pohřební službu, která vše potřebné obstará


Objednaní pohřbu a dalších náležitostí

Výběr pohřební služby, která bude zajišťovat poslední rozloučení s Vaším blízkých, byste měli věnovat zvýšenou pozornost. Rozhodnutí je na Vašem nejlepším uvážení a to bez ohledu, kde došlo k úmrtí, nebo zda zesnulého již odvezla jiná pohřební služba. Rozsah a kvalita nabízeních služeb se může značně lišit. Proto je na Vás kterou pohřební službu si zvolíte.

Ke sjednání pohřbu je zapotřebí mít sebou

  • občanský průkaz zesnulého ( pokud je k dispozici )
  • oddací a rodný list zesnulého ( pokud je k dispozici
  • občanský průkaz objednatele pohřbu
  • fotku na parte (pokud si přejete)
  • oblečení pro zesnulého